Uppfödare rasar mot fästingmedel

Publicerad: 23 februari, 2017

Fästingmedlet Bravecto beskrivs som säkert för dräktiga tikar. Men flera hunduppfödare misstänker att det kan orsaka dräktighetsproblem och fosterskador. ”Jag fick fyra katastrofkullar. 7 av 18 valpar var dödfödda eller missbildade”, säger Ann Rode i Sjöbo.

Hon är utställningsdomare och föder upp tibetansk spaniel under kennelnamnet Mic Mac.

Från hösten 2014 och fram till februari 2016 föddes totalt sex valpkullar på kenneln. Två var helt friska, i de fyra övriga förekom både dödfödda och levande valpar med missbildningar. Detta trots att de fyra tikarna tidigare fått helt friska valpkullar.

– Valparna hade underliga fel som inte är vanligt förekommande i rasen; hjärtfel, vattenskalle, tillbakabildade bakben och knäckt ryggrad.

Ann Rode blev så förtvivlad att hon funderade på att sluta med sin uppfödning. När hon berättade det för en domarkollega fick hon frågan om hon hade gett tikarna Bravecto.

– Då började jag tänka. Det enda de fyra tikarna hade gemensamt var att de hade fått några omgångar Bravecto en tid innan de parades. De två tikarna som fick friska valpkullar hade däremot inte behandlats.

Ann Rode gjorde en anmälan till Läkemedelsverket och skrev samtidigt till tillverkaren MSD Animal Health. Svaret blev: ”Hittills har det inte framkommit några resultat som visar att Bravecto skulle vara skadligt att ge under dräktighet”.

Ulrika Berge i skånska Smedstorp föder upp vorsteh och borderterrier under kennelnamnet Sub Terram. Hon tvivlar inte en sekund på att det är Bravecto som orsakat problemen i hennes kennel.

– Det kommer aldrig i närheten av mina hundar igen, säger hon.

– Efter att ha fått Bravecto gick tre av fyra tikar tomma efter parningen. Den fjärde tiken, en vorsteh, fick 3 valpar varav en dog. Normalt får en vorsteh 10 – 12 valpar.

Enligt Ulrika Berge finns det inga andra gemensamma nämnare mellan tikarna än att alla behandlats med Bravecto en tid före parningen. Därför har hon gjort en anmälan till Läkemedelsverket.

– Jag har fött upp hundar i många år och detta har aldrig hänt förr. Det var inte bara trist för alla som väntade på valpar. Jag förlorade dessutom närmare 250 000 kronor, säger hon.

Men Agneta Gustafsson, medicinsk chef på MSD Animal Health, menar att det inte finns något samband.

– Eftersom Bravecto har effekt mot fästingar i tre månader är det inte förvånande att djurägarna drar paralleller till vårt läkemedel. Men det finns inget som tyder på att reproduktionsproblem förekommer i högre grad hos Bravectobehandlade hundar än hos andra, säger hon.

I en studie, som bland annat refereras i den amerikanska bipacksedeln till Bravecto, behandlades tio beagletikar med Bravecto vid 3 – 4 tillfällen före och efter parning. Samtliga tikar blev dräktiga och valpade. I två av kullarna noterades missbildningar på sammanlagt sju valpar i samband med att de obducerades. Bland missbildningarna fanns deformerade lemmar, förstorade hjärtan, förstorad mjälte och gomspalt.

– Veterinärer och även många uppfödare vet att slumpmässiga problem kan uppstå med en enskild valp eller med en hel kull under normala uppfödningsförhållanden, säger Agneta Gustafsson.

– Slutsatsen från tillsynsmyndigheterna i både EU och USA är att dessa observationer inte är associerade med Bravectobehandlingen.

Beatrice Palm

Agris Media

073-600 44 79
beatrice.palm@agris.se