Fästingmedel till hund granskas efter larm

Publicerad: 16 februari, 2017

Hundägare från Sverige och andra länder larmar om att det populära fästingmedlet Bravecto kan ge svåra biverkningar och rentav leda till döden. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslutat om en specialgranskning av medlet.

En nyhet på ATL:s hemsida framtagen av Beatrice Palm, medarbetare på Agris Media.

Tuggtabletten Bravecto lanserades för tre år sen och innehåller fluralaner, ett insektsgift som dödar loppor och fästingar på hunden.

Enligt tillverkaren MSD Animal Health visar 1,6 procent av de behandlade hundarna reaktioner.

De vanligast observerade biverkningarna i kliniska studier är milda och övergående reaktioner från mag-tarmkanalen som diarré, kräkning, aptitlöshet och dreglande.
Men många av de biverkningsrapporter som nått svenska, europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter nämner även kramper, beteenderubbningar, förlamning, muskelsvaghet, inflammation i bukspottkörteln, organsvikt, förändringar av blodbilden och plötsliga dödsfall.

Beror på fästingmedlet?
Frågan är om de har med fästingmedlet att göra eller ej.

I Sverige lanserades Bravecto i maj 2014. Sedan dess har Läkemedelsverket fått in sammanlagt 152 biverkningsrapporter som rör medlet.

– Jag vet att det är en stor oro och att många har ögonen på Bravecto. Vi tittar på varje rapport och gör en bedömning av om det är sannolikt, möjligt eller helt osannolikt att det finns en koppling mellan det som hänt och medicinen. Än så länge har vi inte sett något samband i Sverige, säger Susanne Stenlund, veterinär på Läkemedelsverket.
Medel mot fästingar ska nu säkerhetsgranskas efter larm från hundägare och andra.
Svårbedömda fall
Enbart förra året kom det in 90 biverkningsrapporter från veterinärer och privatpersoner.

14 av rapporterna handlar om dödsfall, antingen om missbildade och dödfödda valpar eller om vuxna hundar som avlivats efter att ha blivit svårt sjuka.

Läkemedelsverkets lista över anmälda biverkningar på Bravecto från 1 januari och fram till i dag. ”Death by euthanasia”, alltså död genom avlivning står vid flera fall samt ett fall av ”sudden death”, plötslig död.
Läkemedelsverkets lista över anmälda biverkningar på Bravecto från 1 januari och fram till i dag. ”Death by euthanasia”, alltså död genom avlivning står vid flera fall samt ett fall av ”sudden death”, plötslig död.
– Många är omöjliga att bedöma på grund av bristande information. Av de tre som obducerats pekade obduktionen i två fall på andra dödsorsaker. I det tredje är det svårt att bedöma sambandet, säger Susanne Stenlund.

Ska säkerhetsgranskas
För några veckor sen beslöt EMA:s veterinärmedicinska kommitté att MSD Animal Health ska göra en så kallad riktad säkerhetsrapport om Bravecto.
Företaget ska gå igenom samtliga allvarliga biverkningar som rapporterats sen medlet började säljas och analysera om det finns något samband eller om de kan ha berott på andra faktorer.

“Vi är jättetrygga”
Agneta Gustafsson är medicinsk chef på MSD Animal Health. Hon påpekar att Bravecto sålts i över 34 miljoner doser över hela världen och att biverkningsfrekvensen är mycket låg, under 0,05 procent.

– Jag har tagit del av alla studier och läst varenda svensk biverkningsrapport. Vi är jättetrygga med Bravecto, säger hon.

Att EMA nu begärt en riktad säkerhetsgranskning ser hon som positivt.

– Jag tolkar det som en extra check, ett sätt för dem att försäkra sig om att det inte finns något fog för oron, sociala medier till trots.

Vad säger du om de svenska dödsfallen?

– Det finns ett fall där vi inte kan utesluta ett möjligt samband. Det var en hund som fick en mag-tarminfektion fem dagar efter behandling. I de övriga fallen finns inget som pekar på Bravecto.

Beatrice Palm