Agris Media spanar framtid åt ny Mässa

Publicerad: 13 september, 2017

Agris Media är programpartner och ansvarig för att ta fram innehållet till Nordic Agro Summit. En helt ny, årligt återkommande mässa, i Malmö för professionella lantbrukare.
Aldrig förr har så mycket kompetens inom jordbruksnäringen samlats på samma ställe i Sverige.

En föränderlig värld

Globaliseringen skapar nya marknader, klimatförändringar ändrar förutsättningarna för odling och ny teknik skapar möjligheter.
Hur ska lantbruket i Norden hitta rätt spår i denna nya värld? Och har du rätt verktyg och strategi för att utveckla din verksamhet?
Tanken är att en del av svaren ska ges av experterna på konferensen. Men Nordic Agro Summit blir också en mötesplats för alla som jobbar med lantbruk och vill planera för sin framtid.

Malmömässan 7-8 februari 2018. Läs mer på http://nordicagrosummit.com/