Älgar har skadat varannan tall

Publicerad: 30 augusti, 2016

 

 

Agris Medias reporter Härje Rolfsson tog fram materialet som beskriver de stora skador som älgarna ställer till med. Artikeln publicerades i ATL den 30 augusti.

Där konstateras att det skjuts allt färre älgar, samtidigt som skadorna i tallungskogen ökar. Läget är mycket allvarligt, enligt Skogsstyrelsens senaste inventeringar.

 

 

Älgbetesinventeringarna, Äbin, visar på stora skador i tallungskogarna runt om i Sverige. Värst är det i södra Sverige. Mer än varannan tall är betesskadad i Götaland.

– Det är framför allt Blekinge som sticker ut. 28 procent av tallstammarna har skadats den senaste vintern och totalt sett har 77 procent av tallstammarna betesskador. Det är ett katastrofläge, menar Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Det är stora skador på tallen också i Svealand och Norrland. I Svealand är ungefär var tredje tallstam är betesskadad och i Norrland ökar skadorna.

– Det har tidigare sett bättre ut i norra Sverige, men nu är den trenden bruten. Nu ökar skadorna även där och nära nio procent att tallstammarna hade betats under förra vintern.

I år börjar älgjakten den 5 september i norra Sverige och en hårdare älgjakt kan vara en lösning på skadeproblemen. Men det verkar vara svårt.

De senaste åren har det skjutits allt färre älgar och det kan delvis bero på att det finns färre älgar att skjuta.

– Det finns två kranar i systemet. Och det är vi överens om med skogsbruket nu. Det har vi inte varit tidigare. Förutom älgstammens storlek är problemet att det finns för lite tall på tallmarker, menar Daniel Ligné, Riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Han menar att även om man sköt ned älgstammen ganska rejält skulle skadenivån ligga kvar eftersom det finns så lite tallungskog för älgen att beta. Och något foder måste älgarna ha.

– Älgstammen har inte ökat. Snarare tvärtom, men skadorna ökar. Vi måste vrida på båda kranarna och både skjuta mer älg och plantera mer tall på tallmarker. Nu börjar vi se lite positiva tendenser i och med att det planteras lite mer tallplantor.

Det har också pratats om skyddsjakt för att förhindra skogsskador.

– Skyddsjakt ska användas för att ta bort individer med oönskat beteende. Men alla älgar äter tallar, så skyddsjakt är inte heller rätt sätt.