Läge för bra maskinaffärer

Publicerad: 23 februari, 2017

I stora delar av Europa och Nordamerika är efterfrågan på lantbruksmaskiner låg. I Sverige är det lite annorlunda. I år finns stora möjligheter att göra bra maskinaffärer skriver Hans Dahlgren från Agris Media i en marknadsanalys för ATL.

Inom flera segment av lantbruksmaskiner var försäljningen högre i Sverige 2016 än på flera år. Med pengar på banken kan även 2017 ge möjligheter till bra maskinaffärer.

I stora delar av Europa och Nordamerika är efterfrågan på lantbruksmaskiner låg. I Sverige är det lite annorlunda. Färsk statistik från Maskinleverantörerna visar att det förra året inom vissa områden av lantbruket varit något av en köpfest.

Förutom en ökad traktorförsäljning är försäljningen av utrustning för jordbearbetning på en historiskt hög nivå i pengar räknat. Samma sak gäller olika typer av vagnar, där försäljningen inte varit så här hög de senaste tio åren. Annat som går upp är utrustning för stallgödselshantering, vallmaskiner, redskap för foderhantering och skördetröskor.

Försäljningen av utrustning för spannmåls­lagring går upp och torkfläktar har även de sålts som aldrig förr.
Det finns några typer av redskap som backar i antalet sålda enheter men där det sammanlagda försäljningsvärdet är hyfsat stabilt. Den totala siffran för lantbruksmaskiner är ännu inte sammanställd men inom många områden är det alltså positiva vibbar.

Sverige sticker ut

Att Sverige över lag sticker ut i positiv bemärkelse har sannolikt flera olika orsaker som gjort ekonomin hos vissa typer av lantbruk god. Om man ska leta faktorer som skiljer Sverige från övriga länder så är det köttet, särskilt gris, som har god lönsamhet.

Ytterligare en orsak till att lantbruken i Sverige skiljer sig är att delar av jordbrukarstöden för 2015 betalades ut 2016.

Totalt blev det två miljarder mer i de svenska lantbrukarnas plånböcker än 2015.

Den stora omstruktureringen som skett på den svenska maskinmarknaden har sannolikt också bidragit. Vi var nog ganska många som trodde att den osäkerhet förändringarna skapade kring service och eftermarknad skulle göra lantbruken avvaktande till investeringar men tvärt om ser det ut som att förändringarna kan vara en av orsakerna till att fler maskiner sålts.

Nya aktörer

Nya aktörer vill in på marknaden, de gamla vill vara kvar, erbjudanden vässas och maskinlager säljs ut.

Många tror att det finns en överetablering av märken och att någon till sist får släppa taget. Det borgar för att kampen om kunderna blir fortsatt hård, något som lantbruken ska utnyttja.

Speciellt för den som är beredd att byta märke på sina maskiner, och tar sig tid att spela ut olika erbjudanden mot varand­ra, finns det stora möjligheter att göra bra maskinaffärer även i år.