SLU utbildar lantmästare till ledare

Publicerad: 30 augusti, 2016

Under sommaren prövar sex lantmästarestudenter på SLU i Alnarp på att vara företagsledare på en större gård.  Målet är att bygga nätverk och skapa intresse för ledarrollen.

Texten tidigare publicerad i ATL.

Den nystartade utbildningen kom till för att möta bristen på inspektorer och arbetsledare i de gröna företagen. Initiativet kom från Skåne-Blekinge Jordägarförbund och flera av de stora godsen i regionen tar emot en trainee i sommar

– Vi vill gärna att studenterna ska se vad ledarrollen innebär i ett lantbruk- eller trädgårdsföretag, säger Ove Karlsson, lärare på SLU.

Upplägget är att kursen löper över tio veckor där teori och praktik varvas. Två dagar i veckan under fyra veckor är traineen på ute på företaget. Efter fyra veckor är det dags för byte till nästa gård.

Ove Karlsson står för ett antal teoripass kring företagsledning på SLU. På plats på företagen ska studenterna följa en företagsledare i skarpt läge och se vilka utmaningar det innebär. Både produktions- och personalmässigt.

Det följer också med en uppgift som ska redovisas när praktikperioden på företagen är slut.

– Det kan till exempel vara att följa upp ett pratiskt exempel; en investering som ska göras  eller en produktionsförändring.  Den ska sedan jämföras med teorin, säger Jan Larsson, ansvarig för kursen.

Mikael Gianuzzi