My sommarjobbar som ledare

Publicerad: 30 augusti, 2016

 

My Håkansson har tagit lantmästareexamen på SLU. Inför tredje och avslutande året använder hon sommaren till traineeutbildning. Det ska ge en inblick i ledarrollen och vilka utmaningar som finns i ett lantbruksföretag.

Texten tidigare publicerad i ATL.

Första företaget på traineeutbildningen är på Västraby Gård, utanför Kattarp, strax norr om Helsingborg. Här har hon gått bredvid driftschefen Eric Wallin och fått hela produktionen och logistiken förklarad men också bekantat sig med medarbetare.

Västraby Gård har 430 kor och är Skånes tredje största mjölkproducent. Här odlas på 650 hektar åker varav hälften går till foder och resten till avsalu. Åtta personer arbetar i stallet och tre medarbetare finns i jordbruket.

– Det är väldigt positivt att få diskutera frågor kring företagsledning och inte minst medarbetarfrågor eftersom det varit väldigt lite om personalfrågor i utbildningen, säger My Håkansson.

Hon har jobbat på mindre lantbruk tidigare där det inte ställts samma krav på teamwork.

– Här är det avgörande att medarbetarna kan varandras arbetsuppgifter för att kunna täcka upp för att till exempel mjölkproduktionen ska fungera smidigt, säger hon.

Det har också handlat om att sätta sig in i dagliga produktionsfrågor och vara med och fatta beslut i till exempel val och inköp av utsäde.  Hon har fått räkna på ett erbjudande om att köpa in spånbalar jämfört med att köpa in en hel billast.

– Jag kom fram till att priset skulle bli ungefär detsamma. Gården behöver balar i vissa stallar men det som vägde över var att balarna var bättre rent hanteringsmässigt för personalen, säger My Håkansson.

Hon gör sin sista vecka av fyra på Västraby Gård och ska vidare till Övedskloster för nästa traineeperiod.

– Det viktigaste jag tar med mig härifrån är personalens betydelse och hur stor roll chefen spelar för stämningen och kulturen i företaget. Oavsett storlek eller typ av företag, säger My Håkansson.

Mikael Gianuzzi