Agris Medias Nyheter citeras av TT

Publicerad: 18 april, 2016
Följande text av agrismedarbetarna Tove Nilsson och Malin Eborn blev idag snabbt citerad av TT. Än en gång kan vi konstatera att våra reportrar är nyhetsledande inom bevakningsområdet lantbruk. Tidningen ATL har alltid varit ett måste för folk som vill ha koll på vad som händer i lantbrukssverige. Men det fanns farhågor om att tidningen skulle förlora i kvalitet när så många kvalificerade journalister skulle försvinna i samband med flytten av redaktionen till Stockholm. Tack vare samarbetet mellan produktionsbolaget Agris Media och LRF Media har många av ATL:s gamla medarbetare samt några nytillskott hittat sina roller och kan fortsätta att bidra med god journalistik inom de gröna näringarna.
Agris Media fungerar som en självständig redaktion, men vi jobbar i huvudsak mot LRF Medias redaktörer i Stockholm. Våra medarbetare syns såväl i ATL och Land Lantbruk  som i Lantmannen.
Just nu förs diskussioner med andra uppdragsgivare än LRF Media och vi ser framför oss en bredare bas där våra medarbetares unika kompetens kan komma till nytta.
”Stopp för Stomp oroar lökodlare
Lantbruk (TT)
I Sverige har grönsaksodlarna inte möjlighet att använda samma växtskyddsmedel som konkurrenterna i andra EU-länder. Den tidigare dispensen för att använda ogräsmedlet Stomp är från och med i år borta, vilket bekymrar dem som odlar lök, purjolök, palsternacka och bönor.
– Det blir att man får gå och luka för hand, säger lökodlaren Eva-Karin Hempel till lantbrukstidningen ATL.
Hon ser en klar risk för att svensk lökodling blir utkonkurrerad när danskar, nederländare och tyskar har andra ogräsmedel att tillgå.
Kemikalieinspektionen beslutade 2008 att inte ge Stomp förnyat godkännande eftersom medlet anses innebära oacceptabla risker för vattenorganismer. Men fram till nu har odlarna ändå getts dispens att fortsätta använda medlet.
En jämförelse mellan 16 europeiska länder visar att svenska lantbrukare har lägst tillgång till växtskyddsmedel, rapporterar tidningen.
Svenska lökodlare befarar att de kommer att bli utkonkurrerade eftersom de inte får använda samma växtskyddsmedel som odlare i andra länder.”